Stichting Kunstalliantie


De Kunstalliantie zet zich sinds 2005 in voor het tot stand brengen van samenwerking op kunst- en cultuurgebied. Door bijvoorbeeld beeldend kunstenaars in contact te brengen met theatermakers of muzikanten met schrijvers, willen we het mogelijk maken dat verschillende cultuurdisciplines elkaar inspireren en met elkaar mooie dingen laten ontstaan. We smeden ook banden tussen bijvoorbeeld vormgevers en bedrijven (zoals in een project als ‘Material World’) en kunstenaars en buurtbewoners (zoals in Golflengte 3114).


De Kunstalliantie vergelijkt zichzelf graag met een sportclub: wij besteden niet alleen aandacht aan de kwaliteit van ons team en de variatie van ons spel, wij vinden het ook heel erg belangrijk dat onze sponsors en trouwe fans veel plezier beleven aan onze activiteiten en zich verbonden voelen met onze ‘club’. Stuur ons een email als je een enthousiast bent over onze projecten en op de hoogte wilt worden gehouden, je suggesties of opmerkingen hebt, of voor aanmelding als sponsor of vrijwilliger.

Doelstellingen